- W  Polsce od kilku lat mamy nowe leki inkretynowe stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2, które nie tylko pozwalają obniżyć poziom cukru u pacjenta ,ale również zmniejszyć masę ciała ? informuje Irena Klimczewska, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy. -  Nadal leki te są pełnopłatne. Koszt miesięcznego leczenia inkretynami wynosi od 200 do 600 złotych. Przeciętny cukrzyk, mający na ogół jeszcze inne choroby towarzyszące, nie jest w stanie wykupić tych leków. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków od lat zabiega o refundację leków  inkretynowych.  To, że na kolejnej liście leków refundowanych  w dalszym ciągu ich nie ma, jest niezrozumiałe. Przecież ewentualny koszt dopłat z budżetu państwa do leków  inkretynowych  jest zdecydowanie mniejszy niż ryzyko wynikające z powikłań w źle leczonej cukrzycy. Wystarczy pamiętać o stosunkowo częstych amputacjach kończyn. To wszystko stawia nas na ostatnich miejscach w rankingach jakości opieki diabetologicznej w Europie. Ale jestem optymistką i myślę, że w końcu doczekamy się zrozumienia u decydentów mających wpływ na refundację tych leków.

Profesor Leszek Czupryniak, obecny prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uważa, że niedostatek środków finansowych, którego to argumentu używa ministerstwo, to mit.  Twierdzi, że resort zdrowia może zawrzeć z firmą farmaceutyczną umowę, sprowadzającą się do podziału ryzyka; gdyby wielkość refundacji inkretyn okazała się zbyt wysoka, część kosztów mógłby przejąć producent leku. Praktycznie cały koszt tej refundacji nie powinien przekroczyć rocznie 10 mln zł.  A w skali kraju nie jest to kwota bardzo duża.

- W leczeniu cukrzycy typu 2. my od lat stosujemy metforminę, pochodne sulfonylomocznika i insulinę ? mówił w kwietniu prof. Leszek Czupryniak. ? To są leki dostępne, tanie, refundowane, bezpieczne, o znanym profilu skuteczności. No ale nauka nie stoi w miejscu, zwłaszcza w obrębie diabetologii. Praktycznie co roku pojawiają się nowe grupy leków. Od 4, 5 lat pojawiły się w Polsce leki inkretynowe, które tym się różnią od leków dotychczas stosowanych, że nie tylko pozwalają obniżyć cukier, ale i pozwalają pacjentów odchudzić. Do tej pory leczenie pacjenta z cukrzycą typu 2. jest świetnym sposobem na utycie ? sprzyja wzrostowi masy ciała.  Również najnowsza  grupa leków, która obniża poziom cukru we krwi poprzez wywoływanie cukromoczu, oprócz tego, że obniża  glikemię, obniża ciśnienie tętnicze, może obniżyć masę ciała.  Tak że mamy nowe, bardzo atrakcyjne narzędzia do stosowania, które są w Polsce, są w aptekach, ale są bardzo drogie, są poza zasięgiem 99 procent pacjentów.  Zależy nam na realizacji takiej polityki zdrowotnej w naszym kraju, aby pacjenci, którzy mogą odnieść największą korzyść ze stosowania tych nowych leków ? chyba dosyć łatwo możemy ich określić -  mieli do nich dostęp. Krótko mówiąc, aby refundacja objęła preparaty temu służące. I o to zabiegamy już od ładnych paru lat u naszych władz.

Andrzej Karnowski

PEN. Cukrzyca i Otyłość nr 3/2014