Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Ministerstwo Zdrowia poprawi błąd jaki znalazł się w Rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U z 2013 r., poz. 1565). Chodzi pominięcie w wykazie osób uprawnionych do wypełniania zleceń na zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych lekarza internisty. Resort zdrowia poszerzył wykaz specjalności lekarskich uprawnionych do wystawiania zlecenia w przedziale wiekowym 18-26 lat o lekarza chorób wewnętrznych, co zostanie uzupełnione stosownym zapisem  przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia.

Jednocześnie sprecyzowano, że: ?Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.? Oznacza to, że lekarz wypisujący zlecenie ma obowiązek podania tylko kodu P.91 dla wszystkich, bez podziału na wiek. (k-i)