Będę mieć dziecko

Dla przykładu: dzienne spożycie soli kuchennej dla dziecka 6-letniego nie powinno przekraczać 3 gramów. Tymczasem, posiłek złożony z cheeseburgera, frytek i ketchupu oraz wafelka w czekoladzie dostarcza 3.6 g soli - to więcej niż 6-letnie dziecko może zjeść przez cały dzień.

Ciśnienie rośnie z wiekiem

Troska o obniżenie spożycia soli przez dzieci, a przez to o obniżenie ciśnienia tętniczego wynika z faktu, że wartości ciśnienia tętniczego rosną wraz z wiekiem i osoba, której ciśnienie tętnicze w dzieciństwie znajdowało się w górnych przedziałach wartości stwierdzanych w danej grupie wiekowej, w wieku dorosłym również będzie się charakteryzować wysokimi wartościami ciśnienia. Stwierdzono ponadto, że obniżenie spożycia sodu przez dzieci o ok. 40% prowadzi do istotnego obniżenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Co niepokojące, z badań prowadzonych w krajach europejskich wynika, że już dzieci 11-13-letnie spożywają ponad 8 g soli na dobę, co przekracza normę dobowego spożycia dla dorosłych(!). Co więcej, z obserwacji prowadzonych w Amsterdamie wynika, że w ciągu ostatniej dekady spożycie soli przez dzieci wzrosło blisko dwukrotnie.

 Ograniczenie ilości sodu w diecie jest jednym z głównych zaleceń dotyczących modyfikacji stylu życia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Uzasadnione jest również stosowanie tego zalecenia w odniesieniu do całej populacji, co może się przyczynić do poprawy zdrowotności społeczeństwa i odegrać znaczącą rolę w pierwotnej profilaktyce nadciśnienia tętniczego i innych chorób sercowonaczyniowych.

 Prof. dr hab. KalinaKawecka-Jaszcz dr med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek I Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego IK UJ CM ( Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca - śródtytuły od redakcji)